piątek, 7 października 2011

Opaska na oczy do spania / SLEEPING BLINDFOLD

    
     Ostatnio w którymś z programów telewizyjnych usłyszałam, że spanie w opasce przyczynia się do polepszenia jakości snu. Z uwagi na to, że był to jeden z programów dla kobiet (w jakość żródeł informacji w nich zawartych powątpiewam dość często), puściłam to mimo uszu. Później, sięgając do mojej biologicznej wiedzy stwierdziłam, że może to być prawdą. Otóż wydzielamy pewien hormon: melatoninę, która odpowiada za regulację snu i czuwania. Wydziela się wtedy gdy jest ciemno i śpimy. Gdy zaczyna się robić jasno, melatoniny wydziela się coraz mniej i łatwiej się wybudzamy. Wydaje się, że jak jest noc, to musi być ciemno... nigdy jednak nie jest całkowicie ciemno. Zawsze dociera światło z latarni ulicznej, akurat jest pełnia, współlokator zapomniał zgasić światło w korytarzu itp. Opaska do spania wydaje się być rozwiązaniem. 
I heard in one of the TV programmes lately that sleeping in a sleeping blindfold can improve the quality of our sleep. Due to the fact that it was one of the TV programmes for women (which the information source quality I doubt quite often), I just let it go. Later on, exploring my biological knowledge I thought it actually might have been true. We produce a hormone: melatonin, which is in charge of sleep and standby regulating. It is produced when it's dark and we sleep. The more light is around us, the less ammount of the hormone is produced and we gradually wake up. It seems that when the night comes, it's dark untill dawn... but it's never totally dark. There's always a little light from streetlight, the full moon, a flatmate left a light on in the hall etc. That's why a sleeping blindfold might be a good solution.

Po tej krótkiej lekcji biologii, bierzemy się do dzieła. So let's sew!!
After a short biology lesson, let's take an action. So let's sew!!

Potrzebne będą:
We are going to need:
1. Dwa rodzaje materiału, jeden z nich miękki i miły w dotyku
1. Two types of fabric, one of them should be soft

2. pasująca (bądź nie) nitka
2. matching thread

3. gumka
3. an elastic

4. Wykrój na opaskę Wykrój opaski / Blindfold Pattern
4. Blindfold Pattern

Z wykroju kroimy maskę z obydwu materiałów oraz pasek. Pasek należy dobrać do wymiaru głowy. Najlepiej odmierzyć centymetrem krawieckim odległość od skroni, przez tył głowy, do drugiej skroni i dodać 10cm. Szerokość paska to 6cm. Przygotowujemy również gumkę. Najlepiej przyłożyć ją do głowy tak jak przy wyznaczaniu długości paska. Naciągnij gumkę do takiego stopnia, żeby Cię nie uciskała. Utnij dwa takie same kawałki gumki.
Cut the mask out of the pattern from two fabrics and a stripe. The stripe should be fitted to your head. It's best to measure with a tape-measurethe length between your temples and add 10cm. The stripe should be 6cm wide. We should prepare an elastic. It's best to put it to your head just like you did to measure your stripe. Stretch the elastic from your temple to the other temple untill it's still comfortable to you and not to tight. Cut two the same length pieces of the elastic.

Składamy paski z dwóch materiałów twarzami do siebie, z jednej strony przypinamy gumki, tak jak na obrazku poniżej.
Face two stripes, pin the elastic as in the picture below.
Zszywamy jedną krótką krawędź (tę z gumkami) i jedną długą 0,5cm od krawędzi. Następnie przypinamy drugie końce gumek do drugiego końca paska i zszywamy
Sew one short and one long edge 0,5cm from it. Next pin the other ends of elastics


Do zszycie została ostatnia długa krawędź. Zszywamy ją zostawiając na środku otwór szerokości ok 4cm. Przycinamy całość (oprócz materiału przy otworze) wzdłuż i blisko szwu, uważając, żeby go nie przeciąć.
There is one long egde to sew left. Sew it leaving in the middle about 4 cm slot. Trim the whole thing (apart from fabric at the slot) along the seam. Be careful not to cut through the seam.
Odwracamy całość na prawą stronę, zaginamy materiał przy otworze do środka i zwszywamy przy krawędzi
Turn the whole thing right side out, bend the fabric at the slot and sew near the edge.
Teraz zajmiemy się maską. Składamy dwa kawałki materiału twarzami do siebie i zszywamy wokół krawędzi zostawiając 3cm otwory po bokach.
Now it's time for the mask. Line two cut before pieces of fabric facing each other and sew along the edge leaving 3cm slots on both sides.Teraz najtrudniejsza część. Trzeba zszyć ze sobą wszystkie trzy warstwy [paska (2 materiału i gumkę) ze sobą. Trudność polega na tym, że gumka (jak to gumka) ściąga materiał, no i nie widać jej, więc nie wiadomo gdzie szyć;) Dlatego trzeba sobie pomóc dużą ilością szpilek. Ja to zrobiłam w ten sposób jak na zdjęciu. Trzeba wyczuć gumki pod palcami i przypiąć dość gęsto.
Now, it's the most difficult part. We have to sew all 3 layers of the stripe (2 layers of fabric and 1 layer of elastic). The difficulty is with an elastic, because it (as any elastic) gathers the fabric, you can't see it and you don't know wher to sew;) That's why you need to ease yourself with a lot of pins. I did it in a way shown in the picture below. You need to feel the elastic under you fingers and pin quite dense.A potem zszyć.
And sew.


Maskę wywracamy na prawą stronę. Wkładamy końcówki paska do otworów w masce zaginając wystający materiał do środka i zszywamy przy krawędzi.
Turn the mask right side out. Put the endings of the stripe in the slots of the mask, bending the sticking out fabric in and sew near the edge.I GOTOWE:)
And DONE:)

sobota, 1 października 2011

Bezzamkowa poszewka na poduszkę/ NO ZIPPER PILLOWCASE
Do tego projektu nie będzie potrzebny żaden rodzaj zapięcia (zamek, guziki). W kilku prostych krokach pokażę jak zrobić tzw zakładaną poszewkę na poduszkę. So let's sew:)
In this project we are not going to need any kind of fastening (zippers, buttons). In few simple steps I'm going to show you how to make a pillowcase with a fold. So let's sew:)

Będziemy potrzebować:
We're going to need:
1. materiał
1.  a fabric

2. pasującą nić
2. matching thread

3. poduszkę 40x40cm
3. a pillow 40x40cm

Z materiału wycinamy prostokąt o wymiarach 105x42. Jeśli Wasza poduszka jest mocno nabita wypełniaczem (można to sprawdzić po tym jak łatwo się ugina po niciśnięciu), to możecie dodać 2cm do wymiaru szerokości.
From the fabric cut a rectangle 105x42cm. If your pillow is thickset with a filling (you can check it by how easily does it bend after you press it), you can add 2cm more to the width dimention.
Krótsze boki zakładamy na dwa razy (po ok 1cm) i zszywamy, aby pozbyć się brzydkiej krawędzi. Można pomóc sobie szpilkami, ale jeśli jest to gruby materiał, tak jak mój, na niewiele się to zda. Jak prowadzisz ścieg, zagnij materiał jakieś 7cm od igły i naciągnij, a reszta sama się zagnie.
To get rid of the raw edges, you have to fold shorter sides twice (about 1cm each fold) and sew it. You can use pins, but if you have a thick fabric, just like I did, it's not going to help you at all. When you leed the seam, fold the fabric twice about 7cm from the needle and pull it, the rest folds automatically.


Połóż materiał lewą stroną do góry i zagnij jeden koniec na długość 21cm do środka. To będzie otwór na poduszkę.
Lay the fabric wrong side up and fold one edge, 21cm in. This is going to be an opening.


Teraz weź drugi koniec i złóż powstały pasek na pół.
Take the other edge and bend the whole thing half.
Przy otworze, zagnij wolną krawędź do środka na ok 0,5cm.
Bend a free edge 0,5cm in.

Zszyj krawędzie po lewej i prawej stronie od otworu. Bądź bardzo ostrożny, żeby na pewno zszyć ze sobą wszystkie 3 warstwy materiału.
Sew edges on the left end right sides of the opening. Be very careful to sew all 3 layers of the fabric.Przytnij wzdłuż szwu, uważając, żeby nie przeciąć go.
Trim along the seam, be careful not to cut through it.
Odwróć na drugą stronę i zszyj wzdłuż tych samych boków co wcześniej, 1cm od krawędzi.
Turn the whole thing wrong side out and sew along the same edges as earlier, 1cm from it.Odetnij nitki, odwróć na prawą stronę i gotowe:)
Cut threads, turn it inside in and done:)