środa, 23 lutego 2011

Jak uszyć worek na bieliznę do prania - How to sew a dirty clothes sack/container



Tym razem pokażę jak dotychczas w kilku krokach uszyć worek na brudną bieliznę. Maszyny w dłoń!
This time I am going to show how to sew a sack/ container for dirty clothes. So let's sew!

POTRZEBNE BĘDĄ:
1. minimum po 0,53 mb dwóch materiałów
2. nić
3. gumka (to jak długa zależy od Was) lub sznurek (trochę dłuższy niż 2 metry)
4. agrafki

We're gonna need:
1. two materials, at least 0,53 meter each
2.thread
3. elastic (as long as you wish) or a cord (a bit longer than 2 meters)
4. safety pins

KROK 1 / STEP 1

Wybieramy materiały
Choose the materials



i wycinamy w każdym z nich po 1x (43x53) , 2x (23x53)
and cut out of each rectangles: 1x (43x53), 2x (23x53)

dodatkowo z jednego z nich kwadrat 43x43 na spód.
additionally cut a square 43x43 out of one of them.

UWAGA: przy mniejszych umiejętnościach szycia lepiej jest powiększyć wymiary-> patrz KROK 2
CAUTION: if your sewing skills are not good yet, you better broaden dimensions of material parts. -> see STEP 2


Teraz układamy boki worka w takiej konstelacji jaka nam pasuje
Now place parts of material in sequence that you like..



KROK 2 / STEP 2

Zabieramy się za szycie. Zszywamy kawałki parami.
We're going to sew now the pieces in pairs.

Użyjemy do tego ściegu francuskiego.
We're going to use a French seam.

Przykładamy wycięte kawałki lewymi stronami do siebie (czyli dupkami do siebie;), wyrównujemy krawędzie materiału, spinamy szpilkami...
Place two pieces together with their left sides, align the edges, pin.

Jeśli dobrze się czujecie w prowadzeniu ściegu blisko krawędzi materiału, to ułóżcie go w ten sposób:
If your sewing skills are fine and you have no problem with stitching along the edge and very close to it, place the material on your sewing machine like this:


czyli krawędź materiału (nie licząc strzępków) ma być na końcu otworu w stopce, przez który prowadzona jest igła przy szyciu. (Jestem mistrzem programów graficznych;). Jeśli nie czujecie się pewnie, to lepiej zwiększyć wymiary o kolejne 1,5 cm przy każdym szwie (czyli np nie 43x53, tylko 46x56), a jak poprowadzicie szew, przytnijcie nożyczkami to co wystaje.
...so the edge of the materials has to be at the right side of  your foot slot (I am a master of graphics). If your sewing skills are not good anough, you better broaden the dimensions of the pieces about 1,5 cm for every seam. (so not 43x53, but 46x56), and after you sew, trim the edge.

No i zszywamy zwykłym prostym ściegiem do samego końca.
Sew using a straight seam up to the end.
Jak widać na zdjęciu, na krawędzi materiału znajdują się strzępki. Chcemy się ich pozbyć, żeby nie wystawały ze szwu, dlatego przycinamy materiał wzdłuż szwu, uważając, żeby go nie przeciąć.
As you can see in the picture, there are shreds on the edge. You want to get rid of them, so that everything look nice and clean later. Trim the edge along the seam. Be careful not to cut the seam.

Następnie przewracamy materiał na drugą stronę (stykają się twarzami) 
 Now turn the material over.

Można zaprasować szew, tak, żeby łatwiej było wykonać kolejny krok, ale to nie jest konieczne -  można użyć szpilek
You can iron the seam, so that it's easier to do the next step, but it is not necessary, you can pin it.

Teraz zszywamy wzdłuż krawędzi, tym razem układając materiał tak, żeby szew szedł 1cm od krawędzi. Pomocne w tym są znaczenia na maszynie.
Now stitch along the edge, this time try to do that 1cm from the edge. Marks on the sewing machine are useful for that.

Zszywamy w ten sposób (używając dwóch szwów) wszystkie pary kawałków materiału.
Sew this way (using two seams) all three pairs of the pieces.

KROK 3 / STEP 3

Teraz kolej na zszycie otrzymanych 3 części ze sobą. Robimy to tak samo jak poprzednie szwy.
Now sew the 3 pieces together. Do it the same way as so far.

i otrzymujemy pas, który będzie służył za boki worka.
Tak wygląda z lewej strony:
And we have a strap which is going to be the sides of a sack.
This is how it looks like on its left side:

Używaliśmy ściegu francuskiego, żeby jednocześnie zszyć dwa kawałki materiału i pozbyć się strzępiących krawędzi.
We used French seam to both, get rid of raw edges and sew thwo pieces of material together.


KROK 4 / STEP 4

Teraz trzeba przyszyć boki do spodu worka. Również będziemy używać ściegu francuskiego.
 Now we have to stitch sides to the bottom of a sack. We're going to use French seam again.

Krawędź spodu wyrównujemy do krawędzi boku (dłuższej części), zostawiając 1,5cm wolnego materiału, tak jak przedstawia rysunek poniżej:
Align the edge of the bottom of a sack with the longer edge of sides, leaving about 1,5cm free space, as shown in the picture below:
... i przypinamy szpilkami. Następnie zszywamy podobnie jak poprzednie szwy, lecz nie dochodzimy do samego końca materiału.
... and pin. Next stitch, but stop about 1,5cm to the end.


Dochodzimy do ostatniego 1,5cm do krawędzi materiału. Zostawiamy igłę w materiale, podnosimy stopkę, okręcamy kwadratowy kawałek tak, żeby jego krawędź prostopadła do tej przy której do tej pory szyliśmy była wyrównana z krawędzią materiału pod spodem. Opuszczamy stopkę, szyjemy pod kątem, jakby ucinając róg, do momentu, kiedy odległość igły od krawędzi materiału będzie ok 1cm. Zostawiamy igłę w materiale, podnosimy stopkę, okręcamy obie części materiału wyrównując je ze sobą tak, żeby poprowadzić szew prostopadły to poprzedniego. Powtarzamy tę czynność przy każdym rogu. 
When you are 1,5cm to the edge, leave a needle in the material, lift the foot, turn the square piece and align perpendicular edge with the sides edge. Drop the foot, stitch 60 degrees down untill you reach about 1cm to the edge. Leave the needle in the material, lift the foot, turn both materials aligning edges and stitch along the edge. Repeat this for every corner of the square piece.


Następnie ścinamy krawędź wzdłuż szwu.
Trim along the seam.



Obracamy worek na drugą stronę i szyjemy wzdłuż krawędzi spodu 1cm od niej.
Turn over and stitch along the edge, about 1cm from it

Gdy dochodzimy do rogu, powtarzamy czynność jak przy wcześniejszym szwie, uważając, żeby utrzymać odległość 1cm od krawędzi.
When you reach the corner, repeat the procedure of cornerstitching. Be careful to keep 1cm distance from the edge all the time.
Otrzymujemy:
We get:


KROK 5 / STEP 5

Zmieniamy stopkę na stopkę do obrzucania. Jeśli jej nie masz, będziesz musiał zwrócić większą uwagę na dobre ułożenie materiału przy obrzucaniu.
Change your foot to overlock foot. If you don't have one, you're gonna have to pay more attention to place correctly the material while stitching an overlock seam.



Obrzucamy postrzępioną wolną krawędź na górze worka.
Get rid of a raw edge with an overlock seam.

Następnie zaprasowujemy ją do wewnątrz, na szerokość ok 1,5cm
Fold the edge in 1,5cm deep and iron
Następnie zaginamy jeszcze raz brzeg worka do środka, tym razem na szerokość 3-4cm (Jeśli chcecie użyć sznurka, to powinna być taka szeroka, żeby łatwiej było przeciągnąć sznurek przez fałdę)
Fold again in 3-4cm deep.
i przypinamy szpilkami.
and pin.


Zaznaczmy sobie (turkusowa szpilka) miejsce do, którego dochodzimy ze szwem i zszywamy naokoło przy wewnętrznej krawędzi. Nie dochodzimy do końca, zostawiamy otwór szerokości ok 4cm na przeciągnięcie sznurka lub gumki.
Mark with a pin a place to which you're going to stitch, and stitch leaving a 3-4cm fold. Don't reach the end, leave a slot to drag a cord or an elastic in.

Bierzemy sznurek lu gumkę i agrafki, przypinamy jeden koniec do materiału, drugą agrafkę przypinamy do drugiego końca sznurka/gumki. Przesuwamy w tunelu naokoło.Związujemy gumkę (jeśli jest wąska). Jeśli jest szeroka, zszywamy. Jeśli używamy sznurka, przeciągamy go tak, żeby obydwa końce były na zewnątrz i zaciągamy materiał. Można wzmocnić otwór, dodatkowymi szwami, żeby przy używaniu się nie pruł.
Take a cord or an elastic, pin one end to the material with a safety pin , the other safety pin place on the other end of a cors/elastic. Drag it through the fold around the sack edge. Tie or sew the elastic. If you are using a cord, pull the ends of it, leaving about 20cm outside for each end. You can strengthen the slot with additional stitch to prevent ripping.

Jeśli używamy gumki, to zszytą lu związaną chowamy ją do tunelu, rozprostowujemy materiał (będzie trzeba go naciągać podczas szycia) i zaszywamy otwór, którego używaliśmy do przeciągania gumki.
If you are using an elastic, hide it in a fold, smooth the material by pulling it and stitch the slot.


I GOTOWE:)
DONE:)

2 komentarze:

  1. Wow! what an awesome tutorial! I know that you have so many blog parties to choose from so thank you for choosing Creative Bloggers' Party & Hop. This post is added to the party blast! Enjoy the rest of the week :)

    OdpowiedzUsuń
  2. You're too kind. Such words from an experienced blogger is something a begginer is very proud of. Thank you. Unfortunatelly I haven't had much time lately to blog a lot, but I promise to do my best to change it.

    OdpowiedzUsuń